« Tagasi

Avalik konkurss Tartu Vallavalitsuse VALLAARHITEKTI ametikohale

 

Vallaarhitekti põhiülesandeks on Tartu valla ehitus- ja planeerimistegevuse juhtimine ja arhitektuuripoliitika kujundamine. Vallaarhitekt on ühtlasi vallavalitsuse ehitusosakonna juhataja.

Kandidaadilt eeldame:

· loovust ja visiooni Tartu valla arendamisest

  • isikuomadusi, mis lubavad juhtida projekte ja lahendada probleeme;
  • koostööoskust ja head suhtlemisoskus
  • suutlikkus võtta vastu otsuseid
  • kõrgharidust arhitektuuri, linnaplaneerimise või maastikuarhitektuuri erialal;

· vähemalt 2-aastast erialast või sarnast töökogemust;

· eesti keele valdamist kõrgtasemel;

· oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;

 · teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada.

Omalt poolt pakume:

· motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;

  • enesetäiendamise võimalust
  • sõbralikku meeskonda

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

· CV;

· motivatsioonikiri (sh palgasoov);

· haridust tõendava dokumendi koopia;

 · isikut tõendava dokumendi koopia;

· muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult  hiljemalt 23. märts e-posti aadressil  tartuvald@tartuvald.ee või Tartu Vallavalitsus aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, märgusõna „Vallaarhitekt". Lisainformatsioon: vallasekretär Eve Kallas, tel 733 7753 või eve.kallas@tartuvv.ee