Tartu Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 24. aprillil 2018 algusega 16:00 Kõrveküla Põhikoolis (II korrus emakeele klass) PÄEVAKORRA PROJEKT: 1. Otsuse eelnõu -...

Volikogu istung 24.04.2017 Kõrveküla Põhikoolis

  Tartu Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 24. aprillil 2018 algusega 16:00 Kõrveküla Põhikoolis (II korrus emakeele klass) PÄEVAKORRA PROJEKT: 1. Otsuse eelnõu -...

Link interaktiivsele Google Maps kaardile, kus on välja toodud Tartu valla piirkonna vaatamisväärsused. Vaata SIIT

Link

Link interaktiivsele Google Maps kaardile, kus on välja toodud Tartu valla piirkonna vaatamisväärsused. Vaata SIIT

  Reisiparvlaev Koidula navigatsiooni algus Laaksaare-Piirissaare liinil on reedel, 20.04.2018.

Navigatsiooni algus Piirissaare laevaliinil

  Reisiparvlaev Koidula navigatsiooni algus Laaksaare-Piirissaare liinil on reedel, 20.04.2018.

Teisipäev, 24.04 kell 8.30 algab vallavanema kabinetis komunnaalnõupidamine. Katrin Metsamardi ja Karin Aru vastuvõttu EI TOIMU . kell 16.00 algab Kõrveküla Põhikoolis...

Nädala eelinfo 23.04-29.04.2018

Teisipäev, 24.04 kell 8.30 algab vallavanema kabinetis komunnaalnõupidamine. Katrin Metsamardi ja Karin Aru vastuvõttu EI TOIMU . kell 16.00 algab Kõrveküla Põhikoolis...

Tabivere postkontor on ajutiselt suletud alates 17.04.2018    Oleme viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühikeseks ja loomulikult tagame postiteenuse kättesaadavuse...

Tabivere postkontor on alates 17.04.2018 ajutiselt suletud

Tabivere postkontor on ajutiselt suletud alates 17.04.2018    Oleme viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühikeseks ja loomulikult tagame postiteenuse kättesaadavuse...

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada ...

Hajaasustuse programm 2018

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada ...

  Tartu Vallavalitsus algatas 5.04.2018.a korraldusega nr 288 Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. ...

Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu algatamine

  Tartu Vallavalitsus algatas 5.04.2018.a korraldusega nr 288 Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. ...

Arendusspetsialist Lastekaitsespetsialist Sotsiaalhooldustöötaja Sotsiaalnõunik Sotsiaaltöö-lastekaitsespetsialist Sotsiaaltööspetsialist ...

Ametijuhendid

Arendusspetsialist Lastekaitsespetsialist Sotsiaalhooldustöötaja Sotsiaalnõunik Sotsiaaltöö-lastekaitsespetsialist Sotsiaaltööspetsialist ...

2. aprillil avas Rahandusministeerium Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2018. a kevadvooru. Taotlusi oodatakse hiljemalt 2. mail kell 16.30.   Elektrooniliselt esitatav...

Rahandusministeerium avas Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. a kevadvooru.

2. aprillil avas Rahandusministeerium Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2018. a kevadvooru. Taotlusi oodatakse hiljemalt 2. mail kell 16.30.   Elektrooniliselt esitatav...

KÄSKKIRI Tallinn   Jäälemineku keeld                                       ...

Jäälemineku keeld

KÄSKKIRI Tallinn   Jäälemineku keeld                                       ...

Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu materjalid: Funktsionaalsed seosed Olemasolev olukord Põhijoonis ...

Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu materjalid: Funktsionaalsed seosed Olemasolev olukord Põhijoonis ...

Tartu Vallavalitsus võttis 29.03.2018 .a korraldusega nr 261 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala...

Sireli tn 7 avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 29.03.2018 .a korraldusega nr 261 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala...

Esmaspäev, 09.04 kell 14.00 algab Tartu valla põhimääruse komisjoni koosolek Teisipäev, 10.04 kell 8.30 algab vallavanema kabinetis kommunaalnõupidamine kell...

Nädala eelinfo 09.04-15.04.2018

Esmaspäev, 09.04 kell 14.00 algab Tartu valla põhimääruse komisjoni koosolek Teisipäev, 10.04 kell 8.30 algab vallavanema kabinetis kommunaalnõupidamine kell...

  Tartu Valla Spordikool tegutseb alates 2005 aastast. Spordikoolis on võimalik tegeleda 7 spordialaga – judo, korvpall, võrkpall, kergejõustik, maadlus, suusatamine ja...

Tartu Valla Spordikooli treenerid ja treeningud

  Tartu Valla Spordikool tegutseb alates 2005 aastast. Spordikoolis on võimalik tegeleda 7 spordialaga – judo, korvpall, võrkpall, kergejõustik, maadlus, suusatamine ja...

Seoses kevadise  teede lagunemisega ja liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel, Tartu vallavalitsus   korraldab:   1. Piirata Tartu valla kohalikel kruusateedel ja...

Liikluspiirangud Tartu valla avalikel teedel

Seoses kevadise  teede lagunemisega ja liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel, Tartu vallavalitsus   korraldab:   1. Piirata Tartu valla kohalikel kruusateedel ja...

Kõrveküla lasteaed Päikeseratas pakub tööd kokale või koka abile. Info telefonil +372 5072 703   Kõrveküla lasteaia Päikeseratas Raadi lapsehoid pakub tööd maja perenaisele....

Kõrveküla lasteaed Päikeseratas pakub tööd

Kõrveküla lasteaed Päikeseratas pakub tööd kokale või koka abile. Info telefonil +372 5072 703   Kõrveküla lasteaia Päikeseratas Raadi lapsehoid pakub tööd maja perenaisele....

Esmaspäev, 26.03 kell 16.00 algab TAS infopäev Kõrvekülas volikogu saalis. Teisipäev, 28.03 kell 8.30 algab vallavanema kabinetis kommunaalnõupidamine. kell 13.00...

Nädala eelinfo 26.03-01.04.2018

Esmaspäev, 26.03 kell 16.00 algab TAS infopäev Kõrvekülas volikogu saalis. Teisipäev, 28.03 kell 8.30 algab vallavanema kabinetis kommunaalnõupidamine. kell 13.00...

Keskkonnakäpa konkurss on keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustus. Selle tunnustusega soovib Keskkonnaaministeerium esile kõiki, kes on jätnud oma positiivse jälje mõne keskkonnateadliku...

Keskkonnakäpp 2018

Keskkonnakäpa konkurss on keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustus. Selle tunnustusega soovib Keskkonnaaministeerium esile kõiki, kes on jätnud oma positiivse jälje mõne keskkonnateadliku...

Detailplaneeringu algatamise taotlus Valminud ehitise ülevaatusakt   Kõik Ehitusseadustikuga seotud blanketid leiad SIIT

Blanketid

Detailplaneeringu algatamise taotlus Valminud ehitise ülevaatusakt   Kõik Ehitusseadustikuga seotud blanketid leiad SIIT

SOTSIAAL/TERVISHOID   Sotsiaaltoetuste avalduse blankett Toimetulekutoetuse avalduse blankett Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks ...

Blanketid

SOTSIAAL/TERVISHOID   Sotsiaaltoetuste avalduse blankett Toimetulekutoetuse avalduse blankett Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks ...

PRIA on otsustanud Leader meetmest toetada Tartu valda 34135.00 € Lisandub valla poolne omafinanseering 6797.40€  Ostetud lumekahur  võimaldab kiiremini ja efektiivsemalt katta...

leader logo

PRIA on otsustanud Leader meetmest toetada Tartu valda 34135.00 € Lisandub valla poolne omafinanseering 6797.40€  Ostetud lumekahur  võimaldab kiiremini ja efektiivsemalt katta...

Tartu vallas toimub korraldatud jäätmevedu kahes veopiirkonnas Endine Tartu vald – vedajaks AS Ragn-Sells; Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed, paberi ja...

Korraldatud jäätmevedu

Tartu vallas toimub korraldatud jäätmevedu kahes veopiirkonnas Endine Tartu vald – vedajaks AS Ragn-Sells; Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed, paberi ja...

Teisipäev, 20.03 kell 8.30 algab vallavanema kabinetis kommunaalnõupidamine. kell 13.00 toimub Kõrveküla kooli arhitektuurivõistluse teemaline koosolek Kõrvekülas volikogu...

Nädala eelinfo 19.03-25.03.2018

Teisipäev, 20.03 kell 8.30 algab vallavanema kabinetis kommunaalnõupidamine. kell 13.00 toimub Kõrveküla kooli arhitektuurivõistluse teemaline koosolek Kõrvekülas volikogu...

  Aprillis saavad metsaomanikud küsida hüvitist looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest metsamaal, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis,...

Looduskaitseliste piirangute eest makstakse hüvitist

  Aprillis saavad metsaomanikud küsida hüvitist looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest metsamaal, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis,...

1.  Võistlustöö Galerii     Seletuskiri 2. Võistlustöö Herilane     Pilt 1 , Pilt 2 , Pilt 3 , Pilt 4     Seletuskiri 3. ...

Tabivere Põhikooli juurdeehituse arhitektuurse lahenduse ideekonkursile laekunud tööd

1.  Võistlustöö Galerii     Seletuskiri 2. Võistlustöö Herilane     Pilt 1 , Pilt 2 , Pilt 3 , Pilt 4     Seletuskiri 3. ...

Sihasutus Raadi nõukogu liikmed: Valeeri Rubeika Janek Hoffmann Martin Pedak Tartu Vallavalitsuse 08.03.2018 korraldus nr 204 OÜ Raadi Arendus nõukogu liikmed: ...

Nõukogud

Sihasutus Raadi nõukogu liikmed: Valeeri Rubeika Janek Hoffmann Martin Pedak Tartu Vallavalitsuse 08.03.2018 korraldus nr 204 OÜ Raadi Arendus nõukogu liikmed: ...

Teisipäev, 13.03 kell 15.00 Tabivere Põhikoolis pidulik arhitektuuri ideekonkursi auhindade üleandmine. Tabivere teenuskeskuse sotsiaaltöö spetsialist Triin Vaino vastuvõttu EI...

Nädala eelinfo 12.03-18.03.2018

Teisipäev, 13.03 kell 15.00 Tabivere Põhikoolis pidulik arhitektuuri ideekonkursi auhindade üleandmine. Tabivere teenuskeskuse sotsiaaltöö spetsialist Triin Vaino vastuvõttu EI...

  Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on 2018. aastal projektitaotluste vastuvõtmiseks kaks taotlusvooru. Need on 26.03-10.04 ja 27.08-10.09 .   Strateegia ja...

Tartumaa Arendusseltsi projektitoetuste infopäev

  Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on 2018. aastal projektitaotluste vastuvõtmiseks kaks taotlusvooru. Need on 26.03-10.04 ja 27.08-10.09 .   Strateegia ja...

Tartu Vallavalitsus algatas 1.03.2018.a korraldusega nr 160 Vahi alevikus asuva Kaasiku tn 8 kinnistu (kü tunnus 79401:001:0316) detailplaneeringu . Planeeringu algatamise eesmärgiks on...

Kaasiku tn 8 kinnistu detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 1.03.2018.a korraldusega nr 160 Vahi alevikus asuva Kaasiku tn 8 kinnistu (kü tunnus 79401:001:0316) detailplaneeringu . Planeeringu algatamise eesmärgiks on...

Teisipäev, 06.03 Abivallavanem Tarmo Raudsepp viibib Piirissaarel. Kolmapäev, 07.03 kell 10.00 toimub Laeva teenuskeskuses sotsiaaltöötajate koosolek teemal - laste ja...

Nädala eelinfo 05.03-11.03.2018

Teisipäev, 06.03 Abivallavanem Tarmo Raudsepp viibib Piirissaarel. Kolmapäev, 07.03 kell 10.00 toimub Laeva teenuskeskuses sotsiaaltöötajate koosolek teemal - laste ja...

Tartu Vallavolikogu 22.02.2018 määrus nr 7 Tartu valla 2018.aasta eelarve Tartu valla 2018.aasta eelarve seletuskiri

Tartu valla 2018.aasta eelarve

Tartu Vallavolikogu 22.02.2018 määrus nr 7 Tartu valla 2018.aasta eelarve Tartu valla 2018.aasta eelarve seletuskiri

Aktiivse puhkuse teenustest on esindatud purjetamisvõimalused Saadjärve Jahtklubis, paadimatkad Västriku talus, ratsutamisvõimalused ja ratsa-matkad Pärna talus, Kobratu tallis ja Tooma tallis,...

Aktiivne puhkus

Aktiivse puhkuse teenustest on esindatud purjetamisvõimalused Saadjärve Jahtklubis, paadimatkad Västriku talus, ratsutamisvõimalused ja ratsa-matkad Pärna talus, Kobratu tallis ja Tooma tallis,...

Toitlustusasutustest tegutsevad vallas toitlustusasutused Lähtel, Kõrvekülas, Vahil ja Vedul, kohvik Postimaja Äksi lähistel ning Äksi Motell.

Toitlustus

Toitlustusasutustest tegutsevad vallas toitlustusasutused Lähtel, Kõrvekülas, Vahil ja Vedul, kohvik Postimaja Äksi lähistel ning Äksi Motell.

Vallas korraldatavatest spordiüritustest on olulisemad vabariiklikud valdade tali- ja suvemängud, Tartumaa valdade tali- ja suvemängud, Emajõe talimängud, "Kõrveküla Rammumees",...

Spordiüritused

Vallas korraldatavatest spordiüritustest on olulisemad vabariiklikud valdade tali- ja suvemängud, Tartumaa valdade tali- ja suvemängud, Emajõe talimängud, "Kõrveküla Rammumees",...

22.02.2018 Tartu Vallavolikogu otsus nr 15 Tartu valla üldplaneeringu ja KSH algatamise kohta 22.02.2018 Tartu vallavolikogu otsus nr 16 Tartu, Laeva, Tabivere ja Piirissaare...

Üldplaneeringu materjalid

22.02.2018 Tartu Vallavolikogu otsus nr 15 Tartu valla üldplaneeringu ja KSH algatamise kohta 22.02.2018 Tartu vallavolikogu otsus nr 16 Tartu, Laeva, Tabivere ja Piirissaare...

Tartu Vallavolikogu algatas 22.02.2018 otsusega nr 15 Tartu valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise ning kinnitas lähteseisukohtade eelnõu ....

Tartu valla üldplaneeringu ja KSH koostamine

Tartu Vallavolikogu algatas 22.02.2018 otsusega nr 15 Tartu valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise ning kinnitas lähteseisukohtade eelnõu ....

Endise Tartu valla piirkonna lumetõrje probleemidega pöörduda Aigar Lepp poole tel 5647 4475. Tabivere ja Maarja-Magdaleena piirkonna lumetõrje probleemidega pöörduda Tabivere Vallavara...

Lumelükkamine

Endise Tartu valla piirkonna lumetõrje probleemidega pöörduda Aigar Lepp poole tel 5647 4475. Tabivere ja Maarja-Magdaleena piirkonna lumetõrje probleemidega pöörduda Tabivere Vallavara...

19.01.   „Hüppajate päev"- noorte võistlused kõrgushüppes      ...

Võistlused Tabiveres 2018

19.01.   „Hüppajate päev"- noorte võistlused kõrgushüppes      ...

Tartu Vallavolikogu vastuvõetud õigusaktid leiad SIIT Tartu Vallavalitsuse vastuvõetud õigusaktid leiad SIIT

Õigusaktid

Tartu Vallavolikogu vastuvõetud õigusaktid leiad SIIT Tartu Vallavalitsuse vastuvõetud õigusaktid leiad SIIT

Seisuga 22.10.2016.a on Päevakeskuse teenused järgmised:   1. Igapäevaelu toetamise teenus - 21 klienti (vabu kohti 1 Maarja-Magdaleenas) 2....

Tabivere Päevakeskus

Seisuga 22.10.2016.a on Päevakeskuse teenused järgmised:   1. Igapäevaelu toetamise teenus - 21 klienti (vabu kohti 1 Maarja-Magdaleenas) 2....

OÜ Tabivere apteek Aadress: Tuuliku 8, Tabivere alevik, 49127 Jõgevamaa Telefon: 773 6461 Lahtiolekuajad: E - R 9.30-17.30   ...

Apteegid

OÜ Tabivere apteek Aadress: Tuuliku 8, Tabivere alevik, 49127 Jõgevamaa Telefon: 773 6461 Lahtiolekuajad: E - R 9.30-17.30   ...

OÜ Lähte Hambaravi Lähte alevik Tartu vald, Tartumaa 60502 Telefon: 749 4122   FIE Hambaravi Lii Uibonurm Tartu vald, Laeva küla, Purje tee 5, 60608 ...

Hambaravi

OÜ Lähte Hambaravi Lähte alevik Tartu vald, Tartumaa 60502 Telefon: 749 4122   FIE Hambaravi Lii Uibonurm Tartu vald, Laeva küla, Purje tee 5, 60608 ...

Tartu  valla heakord põhineb eesmärgil, et Tartu valla elanikud heakorrastavad enda  elamute ümbrused ja  ühise tegemise käigus abistavad heakorrastada ka avalike kohti. Heakorda...

Heakord

Tartu  valla heakord põhineb eesmärgil, et Tartu valla elanikud heakorrastavad enda  elamute ümbrused ja  ühise tegemise käigus abistavad heakorrastada ka avalike kohti. Heakorda...

Hulkuvast loomast tuleb teavitada Tartu Vallavalitsuse keskkonnapsetsialist Kadi Kukke (tel 5347 6179), kes vajadusel kutsub välja loomapüüdjad. Leitud loomad toimetatakse Tartu Koduta...

Lemmikloomad

Hulkuvast loomast tuleb teavitada Tartu Vallavalitsuse keskkonnapsetsialist Kadi Kukke (tel 5347 6179), kes vajadusel kutsub välja loomapüüdjad. Leitud loomad toimetatakse Tartu Koduta...

Tartu Veevärk http://www.tartuvesi.ee/   Emajõe Veevärk http://www.emajoevv.ee/

Veemajandus

Tartu Veevärk http://www.tartuvesi.ee/   Emajõe Veevärk http://www.emajoevv.ee/

Tartu valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmed Tartu linnas Jaama 72 C asuvasse jäätmejaama. Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta! Jäätmejaam on avatud...

Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Tartu valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmed Tartu linnas Jaama 72 C asuvasse jäätmejaama. Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta! Jäätmejaam on avatud...