LEADER-meetmes on avanemas uus taotlusvoor, kuid sel korral võetakse vastu projekte ainult ühisprojektide meetmetesse. Ühisprojektide meetmed võimaldavad ellu viia mitmekülgseid...

Jõgevamaa Koostöökoda ootab ühisprojektide taotlusi

  LEADER-meetmes on avanemas uus taotlusvoor, kuid sel korral võetakse vastu projekte ainult ühisprojektide meetmetesse. Ühisprojektide meetmed võimaldavad ellu viia mitmekülgseid...

Tartu valla Tabivere piirkonna XIII talimängude III etapi protokoll

Tartu valla Tabivere piirkonna XIII talimängude III etapi protokoll.

Tartu valla Tabivere piirkonna XIII talimängude III etapi protokoll

Tartu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. veebruaril 2018 algusega 16:00 Tartu vallamaja volikogu saalis Kõrvekülas. PÄEVAKORRA PROJEKT: 1. Piirissaare Vallavolikogu määruse...

Volikogu istungi kutse

Tartu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. veebruaril 2018 algusega 16:00 Tartu vallamaja volikogu saalis Kõrvekülas. PÄEVAKORRA PROJEKT: 1. Piirissaare Vallavolikogu määruse...

Tartu vallas on suusarajad järgmiste objektide juures, mis on avatud kõigile huvilistele: Lähte suusarada (2km, valgustatud) J.V.Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli juures Tabivere...

Tartu valla suusarajad ootavad huvilisi

Tartu vallas on suusarajad järgmiste objektide juures, mis on avatud kõigile huvilistele: Lähte suusarada (2km, valgustatud) J.V.Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli juures Tabivere...

  Arendusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on valla põhiliste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine, valla arengukava väljatöötamise ja täiendamise koordineerimine...

Avalik konkurss Tartu Vallavalitsuse arendusspetsialisti ametikohale

  Arendusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on valla põhiliste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine, valla arengukava väljatöötamise ja täiendamise koordineerimine...

  Vallaarhitekti põhiülesandeks on Tartu valla ehitus- ja planeerimistegevuse juhtimine ja arhitektuuripoliitika kujundamine. Vallaarhitekt on ühtlasi vallavalitsuse ehitusosakonna...

Avalik konkurss Tartu Vallavalitsuse VALLAARHITEKTI ametikohale

  Vallaarhitekti põhiülesandeks on Tartu valla ehitus- ja planeerimistegevuse juhtimine ja arhitektuuripoliitika kujundamine. Vallaarhitekt on ühtlasi vallavalitsuse ehitusosakonna...

Tartu valla sümboolikaonkurss lõppes 04.02.2018. Konkursil osalejatelt oodati nii lipu, vapi kui logo kavandi esitamist. Kokku laekus 41 tööd, neist nõuetele mittevastavaid töid oli 5.  ...

Sümboolika konkurss

Tartu valla sümboolikaonkurss lõppes 04.02.2018. Konkursil osalejatelt oodati nii lipu, vapi kui logo kavandi esitamist. Kokku laekus 41 tööd, neist nõuetele mittevastavaid töid oli 5.  ...

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse kultuuritöö spetsialisti kelle tööülesandeks Laeva kultuurimaja juhtimine, kultuurivaldkonna kureerimine,...

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse kultuuritöö spetsialisti

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse kultuuritöö spetsialisti kelle tööülesandeks Laeva kultuurimaja juhtimine, kultuurivaldkonna kureerimine,...

Lugupeetud Klient!   AS Emajõe Veevärk teatab, et seoses joogiveepuhasti plaaniliste elektritöödega võib esineda 13.02.2018 ning 19.02.2018  kuupäevadel Teie veetarbimise...

AS Emajõe Veevärk teavitus

Lugupeetud Klient!   AS Emajõe Veevärk teatab, et seoses joogiveepuhasti plaaniliste elektritöödega võib esineda 13.02.2018 ning 19.02.2018  kuupäevadel Teie veetarbimise...

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks...

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks...

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus tegevuse eesmärgiks on oma liikmete jäätmehoolduse kavandamine ja korraldamine ning liikmete koostöö teostamine. Liikmeteks on kohalikud omavalitsused. Töö...

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus kuulutab välja konkursi projektijuhi ametikoha täitmiseks

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus tegevuse eesmärgiks on oma liikmete jäätmehoolduse kavandamine ja korraldamine ning liikmete koostöö teostamine. Liikmeteks on kohalikud omavalitsused. Töö...

25.01.2018. a. volikogu istungil toimus Tartu  valla 2018. aasta eelarve esimene lugemine. Tartu valla 2018. aasta eelarve on avalikustatud valla kodulehel 26.01.2018 -09.02.2018. a. ...

Tartu valla 2018.aasta eelarve ootab muudatusettepanekuid

25.01.2018. a. volikogu istungil toimus Tartu  valla 2018. aasta eelarve esimene lugemine. Tartu valla 2018. aasta eelarve on avalikustatud valla kodulehel 26.01.2018 -09.02.2018. a. ...

Tartu Vallavalitsus müüb enampakkumise teel Voldi külas asuva Uuetoa kinnistu.  Enampakkumisest osavõtuavaldus esitada hiljemalt 19. veebruaril 2018 kella 12.00-ks Tartu...

Tartu Vallavalitsus müüb enampakkumise teel kinnistu

Tartu Vallavalitsus müüb enampakkumise teel Voldi külas asuva Uuetoa kinnistu.  Enampakkumisest osavõtuavaldus esitada hiljemalt 19. veebruaril 2018 kella 12.00-ks Tartu...

3. jaanuaril tähistame  Vabadussõjas langenute mälestuspäeva. 1920. aastal kell 10.30 vaikisid relvad. Võidetud vabadust naudime ka täna. Langenute mälestuseks asetas Tartu...

Vabadussõjas langenute mälestuspäev Tartu vallas

3. jaanuaril tähistame  Vabadussõjas langenute mälestuspäeva. 1920. aastal kell 10.30 vaikisid relvad. Võidetud vabadust naudime ka täna. Langenute mälestuseks asetas Tartu...

Ühinenud Tartu vallale on loodud uus koduleht www.tartuvald.ee . Uute õigusaktide ja sisu loomisega tegeletakse ning leht täieneb pidevalt. Suur hulk õigusakte on veel vanadel...

Tartu valla uus kodulehekülg

Ühinenud Tartu vallale on loodud uus koduleht www.tartuvald.ee . Uute õigusaktide ja sisu loomisega tegeletakse ning leht täieneb pidevalt. Suur hulk õigusakte on veel vanadel...

Maa-ameti aadressiteisendajast leiab  nii uued postiaadressid kui ka sihtnumbrid ...

Maa-ameti aadressiteisendajast leiab nii uued postiaadressid kui ka sihtnumbrid

Maa-ameti aadressiteisendajast leiab  nii uued postiaadressid kui ka sihtnumbrid ...

Tartu Vallavolikogu 15. istung toimub neljapäeval,  28. detsembril 2017 algusega 16:00  Jääaja Keskuses.   PÄEVAKORRAS:   1. Informatsioon - SA Raadi...

Tartu Vallavolikogu istung 28.12.2017

Tartu Vallavolikogu 15. istung toimub neljapäeval,  28. detsembril 2017 algusega 16:00  Jääaja Keskuses.   PÄEVAKORRAS:   1. Informatsioon - SA Raadi...

Vallavolikogu otsuse kohaselt on Tartu vallavanema ametis Jarno Laur, keda toetas 16 volikogu liiget istungil osalenud 20-st. Volikogu määras vallavanema ametipalgaks 3250 eurot kuus. ...

Volikogu valis Tartu vallavanemaks Jarno Lauri

Vallavolikogu otsuse kohaselt on Tartu vallavanema ametis Jarno Laur, keda toetas 16 volikogu liiget istungil osalenud 20-st. Volikogu määras vallavanema ametipalgaks 3250 eurot kuus. ...