Lemmikloomad

Tartu vallal on sõlmitud leping MTÜ Assisi Franciscuse Seltsiga, mille alusel kohustub MTÜ tegelema Tartu valla haldusterritooriumil omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud koerte ja kasside püüdmisega.

Dokumendid
Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Kontaktandmed

Tartu Koduta Loomade Varjupaik

Roosi 91K, Tartu

telefon 5333 9272

tartu@loomadevarjupaik.eu

http://www.loomadevarjupaik.eu