Tartu valla, Tabivere valla, Laeva valla ja Piirissaare ühinemise teel moodustus uus haldusüksus Tartu vald 24. oktoobril 2017.

Ühinemise teel moodustati Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla volikogude algatusel (kokku omaalgatusliku etapi ühinemisel 8157 elanikku, pindala 541 km2 ) ning Vabariigi Valitsuse algatusel Tabivere valla ühendamise teel Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu vallaga Tartu maakonna koosseisus uus haldusüksus nimega Tartu vald (kogupindala 742 km2 , rahvaarv 10 39714).

Ühinenud omavalitsused on

a) Laeva vald (pindala 233 km2 ja rahvaarv 756),

b) Piirissaare vald (pindala 8 km2 ja rahvaarv 103),

c) Tartu vald (pindala 300 km2 ja rahvaarv 7298).

d) Tabivere vald (pindala 200 km2 ja rahvaarv 2240).