Volikogu istungi teade

16.03.18

Tartu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. märtsil 2018 algusega 16:00 Tartu vallamaja volikogu saalis Kõrvekülas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Määruse eelnõu - Tartu valla põhimäärus

Ettekandjad: jurist Tõnu Vesi ja vallasekretär Eve Kallas

2. Otsuse eelnõu - Ühinemine Tartu Linnavolikogu avaldusega                   

Ettekandja: arengukomisjoni esimees Martin Pedak

3. Määruse eelnõu - Eraüldhariduskoolide toetamine 2018. aasta vallaeelarvest

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

4. Määruse eelnõu  - Üldhooldusteenuse osutamise kord Tartu vallas

Ettekandja: sotsiaalnõunik Jaana Puur

5. Määruse eelnõu - Tartu valla jäätmehoolduseeskiri

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Kadi Kukk

6. Määruse eelnõu - Tartu valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Kadi Kukk

7. Määruse eelnõu - Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: jurist Tõnu Vesi

8. Otsuse eelnõu - Tartu valla arengukava 2018-2030 koostamise algatamine 

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

9. Otsuse eelnõu  - Nõusoleku andmine laenu võtmiseks

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

10. Otsuse eelnõu  - Ostueesõigusest loobumine

Ettekandja: maakorraldaja Tõnis Tõnissoo

11. Otsuse eelnõu  - Nõusoleku andmine moodulhoone rendile võtmiseks

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur  

12. Otsuse eelnõu  - Tähtaegade määramine revisjonikomisjoni aktis nr 1/2018 esitatud ettepanekute täitmiseks

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Teet Lill

13. Otsuse eelnõu - Volikogu infosüsteemi kasutusele võtmine

Ettekandja: arengukomisjoni esimees Martin Pedak                  

14. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.

 

Üllar Loks

Volikogu esimees

 

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI